Vi utför montage

Tillsammans med både stora och små aktörer i branschen utför vi montagearbeten.

Gammalt som nytt

Vi utför såväl nybyggen som montage vid utbyggnader, vi har t.ex. medverkat vid utbyggnaden av Holmgrens bil.

Stadsparksvallen

Ett av våra projekt gällde en stor vattenbehållare på stadsparksvallen, som sedan ska användas till bevattning av gräsplanen.